Chị Nguyễn que Huyền (Hà Nội) hỏi: tui mới mua xe dẫu tô và lưu thông thạo trên đường cùng lao trên dưới thường ngày, không hề lấn làn hay…