Tin tức

BỆNH cáo da KHOA thăng bình (cùng THÁP): Sau bổ nhậm “thần tốc” là que lý thất thường

Sau tã Báo cần lao phản ánh việc Giám đốc Bệnh vịn da khuơ (BVĐK) huyện yên bình bổ nhậm con nam tui còn có bệnh “động khiếp” giữ chức uỷ thác trưởng hoa Chẩn đoán ảnh hình – Xét nghiệm thẳng tính tại bệnh vịn (BV) vày tớ quản ngại lý đơn cách “thần tốc”, cận đây dư luận lại rét lên cùng chuyện BV nà đương que lý màng màng bị hắn tế cùng giá như sắt vụn đơn cách bất thường.
 
im lẽ bán thiết bị ngoài danh trang mục

Theo phản chiếu mực tàu viên chức đang đả tác tại BVĐK huyện thái bình, lãnh tôn giáo BV hẵng biếu bán máy X quang quẻ Silhouette 5 (máy X5) tại khuơ Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm (1 trong danh mục 59 tài sản nổi BV đề nghị thanh lý) với lý bởi vì chứ đang dùng đặt.

cố gắng dạng, ngày 22.2.2017, BVĐK yên bình giàu đánh văn căn số 06/ĐN-BVTB yêu cầu que lý tài sản nào.

Ngày 3.4.2017, Sở ngơi tế cùng Tháp giàu Quyết định số 299/QĐ-SYT chấp thuận tặng BVĐK yên bình que lý 45 tài sản, trong danh mục nè, chẳng lắm tài sản này đưa gã máy X5. sang trọng xác minh, thây toan BV đã thanh lý máy X5.

Ông è cổ Văn Lườm – Phó GĐ Sở ngơi tế với ghép – xác nhận: “Đợt que lý lắm đảm bảo trình tự, thủ tục lệ theo Nghị định 52 ngữ Chính che, cơ mà việc que lý máy X5 thì lắm nhiều thiếu sót”.

cầm thể, việc thu lát, toá tài sản nổi que lý bán tiếp kiến giá chứ giàu sự với xuôi, làm chứng kiến hạng người quản lý, dùng túc trực đấu tài sản.

Nghiêm coi trọng hơn, lót nửa lại chả thành lập Hội đồng nửa tiếp giá như giỏi sản quốc gia theo luật toan, nhưng dùng Hội với thi thể toan ví trừng trị giỏi sản đặng thực hành bán nối giá như tài sản.

trong suốt lót đó trực tính trưởng họp với thi thể toan giá như trừng phạt tài sản nào là cũng chớ đảm bảo theo quy toan luật pháp.

“Quyết định vách lập Hội đồng thây định giá trị tài sản que lý lại thiếu vách phần là bộ phận đặt giao trực tiếp tục dùng tài sản theo quy toan pháp luật” – ông Lườm tặng biết thêm.

Hơn cả hoang toàng

có nhân viên cụm từ BVĐK thái hoà còn cho rằng, lãnh đạo BV hả bán máy X5 còn hoạt đụng nhằm với giá sắt vụn.

cầm cố dạng, nhát máy Quantum (để đầu tư từ bỏ tham dự án đỡ vội bệnh cáo năm 2008) bị hỏng hóc, nhân viên huơ Chẩn đoán ảnh hình – Xét nghiệm thoả dùng máy X5 nhằm chụp tặng bệnh nhân.

dải tử thi minh hạng Sở nó tế rà soát sổ lý lịch và cách dùng máy hả thi thể toan: Máy Quantum tìm kiếm dừng hoạt cồn trong suốt 3 ngày (từ bỏ ngày 4 – 6.5.2017) nhằm tu tạo bộ đèn toan bởi bị cháy.

rà soát sểnh theo dõi chụp X quang quẻ tại BVĐK yên bình, băng tử thi minh dìm thấy, ra 3 ngày nè, BV thoả thực hành chụp X quang quẻ biếu 70 bệnh nhân dịp.

Điều này cho chộ, ý kiến phản ánh nè giàu tê sở vị tinh BVĐK Thanh Bình chỉ có 2 máy lắm chức hay nè. giả dụ đúng nỗ lực thời việc nửa máy X5 đồng ví sắt vụn là sự lãng phí kinh khủng.

sang kiêng hiểu, chúng tao đang vạc hiện thời sự thật khủng khiếp hơn phía sau sự vung phí kinh khủng nà. đấy là sự lãng phí tấm tim mức nhà tài trợ.

Theo ông Lườm, đây là màng màng bị giỏi trợ, song bởi BV hãy chứ theo dõi từ năm 1994 vì thế chả tử thi toan phanh cựu ví, thời gian đem vào dùng vì thế không thể tử thi định đặng thời điểm khấu hao tài sản lạ 0.

Thậm chấy, lát kết thúc tham dự án, BV cũng chẳng dời máy nào là vào danh mục giỏi sản Nhà nước và cũng có chửa tìm kiếm xin cơ quan liêu quản lí lý quốc gia giàu thấm quyền gấp phép hoạt cồn đối đồng đói bị bắt xạ.

Phũ phàng hơn, mãi tới chốc nửa cùng giá như sắt vụn rồi, hãy chửa tử thi định đặt cội nguồn mức dải chức thoả trợ giúp nổi có dạng ghi nhận tình nghĩa.

 

 

 

theo cần lao

 

Post Comment