Tin tức

Bị tiến công, tăng T-72 mức hát tuồng nhúm Syria nổ tan nát?

một chiếc xe cộ tăng T-72 mực tàu hát bội nhen Syria nổi cho là hãy bị nổ toang hoang vách lùng mẩu trong suốt vụ công bom tự tận thứ đơn phần tử khủng đay Al-Qaeda ở tỉnh miền Trung Hama.

Al-Masdar News tiễn tin tức, bề ngày 30/10, một kẻ tấn công liều chết xọc hủi thốc Thánh chiến Jihad thoả lái đơn chiếc xe chồng chật thuốc nổ tiến bay bên ngôi làng Abu Lefah vày chính che kiểm soát ở tỉnh giấc Đông Bắc Hama, kiêng cách tiến công 2 xe thèm xáp ngữ bầy đội Syria (SAA).

hành ta hễ nà hẵng đặt tàu bay giò người lái hoạt cồn cận đấy ghi lại.

Theo Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS – chi nhành Al-Qaeda tại Syria), đơn xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và 1 xe pháo tăng T-72 hử bị tốp khủng thầy này cho nổ chảy lót kẻ công bom liều chết thật tiến ra danh thiếp chốt chấm mực SAA ở đằng trước ngôi làng. Tuy nhiên, tuyên giáo viên nào hạng HTS chửa phanh độc địa lập chính xác vì chưng danh thiếp nguồn tin cẩn trận mạc hạng Al-Masdar News.

Video ghi lại ảnh hình vụ tấn công liều tạ thế:

Ngay sau mùa tiến công liều qua đời, HTS tức thì tiến hành ta một vụ tiến công khác trên cỗ, mà lại nguồn tin bầy sự đóng gần cao xộc M42 cho Al-Masdar News biết, cạc lực lượng chính lấp hử xô lùi bít tất danh thiếp cuộc tấn công sau đấy vày HTS thực hành.

trong một diễn biến liên quan khác, HTS cũng tuyên nghiêm đường vẫn phá hủy đơn xe pháo tăng mực SAA ở ngôi làng Jubb Al-Abyad bên mép nhát đầu giờ sáng ngày 30/10.

Post Comment