Tin tức

Mỹ bắt đầu cuộc xấp sứt đền rồng niên tiễn thằng “Sấm sét rành cầu”

Ngày 30/10, Mỹ bắt đầu cuộc xấp trận thường niên của danh thiếp Lực lượng hạt nhân chiến lược, tiễn chân gã “Sấm sét toàn cầu.”

Trang tin cậy Sputnik dẫn lời đại diện chính thức của cỗ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) Brian Maguire biếu biết kịch bản đệp trận là chống ra chiều rắn mối đe dọa chiến lược khác nhau nhằm ra Mỹ và sử dụng ắt tần năng ngữ STRATCOM đối phó cùng sự tấn công rặt cầu và khí giới hoả tiễn đạn đạo.

trong suốt phạm vi cuộc tập trận, lũ dúm Mỹ sẽ huấn luyện khả hay là mức danh thiếp Lực cây chứ buồng, danh thiếp hệ thống giám xáp và tình báo, danh thiếp hệ thống tiến công tuyền cầu, cũng như khả hay là không buồng số phận.

Ông Maguire biếu biết Mỹ đã thông báo trước với Nga về cuộc tập trận, theo quy toan Trong hiệp định SNV-3. tuy rằng nhiên, Trung Quốc, quốc gia cũng có vũ khí hạt nhân dịp, đã không được cảnh báo về cược tập trận nào vì Mỹ và Trung Quốc chứ có hiệp định tương tự.

Post Comment