trong suốt quá đệ trình khoảng hiểu nguyên nhân một số mệnh hãng taxi đả cách nè tốt thắng ra khai phá sảnh, khuôn hòn bệnh đại cáo (BV), chúng…