Theo hãng tin tưởng Sputnik, Ngoại hết Nga Sergei Lavrov đương tỏ bày sự bất bình trước thông báo Mỹ hử đặt rất có phần tử khủng cha IS trốn…