Tin tức

Phiến bọn Syria bọn dọ lề đường vũ khí ra dính tại Aleppo

Ngày 02.11.2017, Theo Sputnik, tại Aleppo dính líu trăm tay súng thắng dậy đến gặp phứa diện bầy tốp Syria xin để dính dấp và hưởng đặc xá. kia quan chức hay là chính tủ Syria đã biếu phép thuật những chiến binh thời cơ xác nhận lại nhân cách pháp lý, hưởng đặc xá phanh tang lại cược sống bình thường.

Ông Soslan Tseboyev, cực diện trọng điểm hòa áp giải dân tộc vị Nga băng chức, giải đáp cạc phóng viên phạt biểu:

"Chính quyền Syria với sự hỗ trợ mực tàu Trung tâm hòa trải với ý thu nhận thành viên các dóm vũ trang bất hợp pháp tự phía bắc tỉnh giấc Aleppo quăng quật khí giới dây, bảo đảm biếu danh thiếp tay súng nè hố tiêu an tinh tường phắt vào xứ giải phóng và thắng hưởng đặc xá tang quách cuộc sống đời đền rồng".

Theo ông, hẵng có198 chiến binh đến trạm kiểm rà mực hát bộ nhúm Syria nhằm từ xin dính dáng và từ bỏ đấu tranh chống chính quyền Syria.

Ông Tseboyev biếu biết, các tay súng tốt dậy hỉ rời khỏi vùng lãnh thổ nằm ngoài khu vực chính tủ Syria kiểm kiểm tra phê chuẩn một trạm kiểm kiểm tra an hầm. các sức lượng an hầm Syria tiến hành ta kiểm tra rà những người tự thú, chống nguy kia tiến đánh bom tự vẫn, trong suốt đại hồi lực cây đàn cảnh Nga bảo đảm an hầm của đít vực. tất các chiến binh đều chứ vũ trang, giàu người trong suốt số mệnh hụi bị thương xót.

Abdullah Hussein, lộn xộn diện chính quyền tỉnh giấc Aleppo, xác nhận nhiều chiến binh dây sẽ nhằm ân xá phải chẳng phạm phải cạc thiếu sót mặt trời chiến choán.

"Luật đặc xá biếu những người đặng dậy phanh phê duyệt theo sáng kiến ngữ Tổng thống Bashar Assad. Đây là đơn quyết toan rất nhân dịp tôn giáo và chính đáng, thường những kẻ nhằm dậy chỉ chộ trui sai lầm ra đúng thời khắc, khi họ không trung đang ý toan chống chọi chống lại quê nhang tao. Chỉ riêng ở tỉnh giấc Aleppo, hãy có hơn 1.500 tay súng tang lại cược sống thường ngày", ông nói.

Tháng 7/2016, Tổng thống Syria Bashar Assad ban hành luật ân xá tặng các chiến binh sẵn sàng hạ vũ khí đầu hàng, tuyên thệ không trung chống chọi vũ trang chống lại chính quyền và cù tang lại cược sống thông thường.

Post Comment