Tin tức

RT: tướng tá Mỹ không nghe giàu bao lăm bộ đội tại Syria, ban sơ nói 5000, sau chữa lại đương 500

Sự lầm lẫn nè hãy khiến nhiều phóng viên, nhà báo giàu phương diện cảm thấy bất thần và hồ nghi bởi con mệnh lớn hơn thắng chính bao phủ Mỹ thông báo rất nhiều.

Tướng lĩnh vội cao Mỹ đảm nhiệm chiến nhếch chống quốc gia khi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, James Jarrad, đã "nghen lẫn" con căn số chuẩn xác số phận quân nhân Mỹ ở Syria.

trong suốt hồi họp báo hôm của cha (31/10) vừa trải qua, vị tướng tá này phân vua ra bối chờm bờm hồi hương gặp nếu li hỏi từ bỏ một phóng viên đề pa cập tới chừng độ giờ diện mức quân dóm Mỹ ở Syria. Sau đấy, một sĩ quan khác thứ Lầu Năm Góc vẫn nếu như đỡ lời biếu tướng Jarrad.

ban sơ, ông nói có kiêng kị 5.000 lính Mỹ Trong khu vực, mà lại sau đó ngay thức thì sửa lại.

"mình nghĩ nhiều ngần 4.000 bộ đội ở Syria đang thay đấu sức biếu sức cây Dân chủ Syria (SDF) chống lại đội khủng tía IS," ông giải đáp cạc phóng hòn tại Lầu Năm Góc.

Theo RT, con căn số nào lớn hơn nhiều dò mạng liệu chính thức (chỉ chừng 1.000 bộ đội), khiến cạc nhà báo giàu mặt cảm thấy bất ngờ mạnh và phải hỏi lại nổi chính xác. tướng Jarrad sau đó biếu biết ông chỉ "vuột mồm" và nói ra con mệnh sai lệch.

Ông sửa lãi: "tao xin lỗi vì hoẵng vào số phận liệu đừng xác thực. hiện giờ chỉ lắm khoảng 500 bộ đội Mỹ còn hoạt hễ tại Syria." đơn quan lại chức khác của Lầu Năm Góc chủ trì cược hội báo, hở gàn thếp và công tinh tường ràng li trả lời, xác nhận còn giàu 503 bộ đội Mỹ ở Syria và 5.252 lính ở Iraq.

Đến chót đại hồi, một phóng viên khác hỏi lại củng hỏi na ná. dọ nào, tướng mạo Jarrad cho biết lắm chính xác 503 lính Mỹ còn ở Syria, và ông giò rặt có bao lăm bộ đội ở Iraq.

Việc can lịm hát tuồng sự ngữ Washington tại Syria từ bỏ lâu hãy bị Damascus nhóng là "bất hợp pháp," và sự hiện giờ diện cụm từ lính Mỹ hãy vấp nếu như sự bội phản đối xử ngữ chính quyền nước sở tại.

Post Comment