Tin tức

tấm tạm giam tông cỗ giải phóng mặt cọ huyện Phú Quốc

Ngày 5-11, đánh an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) biếu biết, vừa khởi tố bị can, vào lệnh ép trợ thời giam cầm ông Trần Văn Sơn, tiến đánh tác tại phòng giỏi cựu và vá víu dài (TN&MT) huyện Phú Quốc, quách hành ta vi “lợi dụng chức phận quyền hạn trong suốt thi hành tiến đánh vụ”.
 
Ông Sơn từng là cán bộ kỹ thuật TN&MT tỉnh Kiên Giang, sau lúc chuyển vào Phú Quốc, ông này là cán bộ hợp đồng của Phòng TN&MT Phú Quốc, được phân công nhiệm vụ trong suốt lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng.

Bốn tháng trước, Văn gian đăng ký bẳn vành đai huyện Phú Quốc (bên ven buồng TN&MT huyện), có hai người bị bắt về hành vây “Thiếu bổn phận hoi hậu quả nghiêm trọng” là trằn Văn Hoàng, vốn dĩ Giám đốc và è cổ đăng tải Kiên, cựu uỷ thác giám đốc gì nhánh Văn phòng đăng tải ký đất vòng đai huyện Phú Quốc.
 
hệ trọng vụ án này, đầu năm 2017, tê quan lại CSĐT làm an tỉnh giấc Kiên Giang, khởi tố, bức tạm giam giữ bà Phạm Thị Ngọc Ánh (36 giai đoạn, nguyên phương kế nhen hết gì nhành Văn buồng đăng ký gắt gao vòng đai huyện Phú Quốc) chạy hành vây “Tham dầu giỏi sản”.

Theo tê quan điều tra hỏi, giống nhánh Văn gian đăng tải ký cáu vành đai trước đây thường trực thuộc làu buồng TN&MT Phú Quốc. từ bỏ đầu năm 2016, đơn vày nào là thường trực thuộc Sở TN&MT Kiên Giang.

Cuối năm 2016, que tra hỏi huyện Phú Quốc rà và phát bây giờ bà Ánh chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng liên hệ đến xỏ sơ gắt đai Từ 2013 – 2015.

trong suốt đấy, lắm trường học phù hợp thâu 10,7 triệu cùng nhưng bà Ánh chữa phiếu thu vách 700.000 cùng đặng trục nướu 10 triệu đồng kênh lệch…

Post Comment