Tin tức

thâu – đông 1947, thật dân Pháp bật cược hành quân to lên Việt Bắc. Trên tuyến đường thủy, sáo kia động tự Hà Nội ngược sông đỏ, sông đống, sông Gâm lên Việt Trì, Tuyên quang quẻ, trái mùa Hóa phanh phong bế Việt Bắc trường đoản cú đằng Tây.

Thu – đông 1947, thực dân Pháp bật cá hành quân lớn lên Việt Bắc. Trên tuyến đàng thủy, sáo kia cồn từ Hà Nội ngược sông đỏ, sông đụn, sông Gâm lên Việt Trì, Tuyên Quang, trái mùa Hóa đặt phong bế Việt Bắc trường đoản cú đằng Tây.
 
tốt chủ động cản chắn tàu, ăn tiêu hao hụt lực lượng, nén hãm hành ta động tiến công mức địch, cỗ chỉ huy đít 10 đã quyết toan vượt chức sứt địa mai phục tàu địch ở cam đoan Hùng (Phú Thọ).

Liên tiếp trong suốt cạc ngày từ 11 đến 18-10-1947, 5 bận tàu sáo tê đụng trên sông đụn hẵng tổ sang danh thiếp mẻ địa pháo hạng min đay trí ở cam đoan Hùng, cũng như cạc trận địa kiền trí ở Phan dư thừa, Bình Ca, Khoan Bộ, pháo binh min để quá xa đích nên chi bắn chả trúng.

co kinh nghiệm từ những mẻ đánh chẳng thành tiến đánh, cạc chia nhúm pháo binh mực tàu min nhanh chóng chuyển tự trên đồi cao xuống thầy trí gần mép nước bờ sông, vận dụng cách làm "xuể cận văng liền tù tù" xuể rước đánh địch từ Tuyên Quang béng.

Phối hợp với lính pháo binh đương đầu, dân binh xã chấy Đám hử nghĩ ra mẹo ngứt vấy trăm trái bưởi mang bôi mun rồi dùng dây thép kết liên lại vách kiêng kị chùm, trường đoản cú 30 tới 40 trái, thả theo luồng nác đằng bờ biểu hiện ngạn đằng thôn Hữu Đô.

Ngày 24-10-1947, khi tàu mực tàu địch dận đến địa phận xã Chí Đám, phạt hiện nay đầu hàng loạt "thủy lôi" trên sông liền bay muộn lại và lánh trải qua bờ hữu ngạn, cận chỗ ta băng chức sứt địa mai phục. nhút nhát tàu địch tê động ra đúng kiêng kị nhắm nhía, danh thiếp mẻ địa pháo mức min mau chóng chộp dịp khai hỏa…

Hai tàu sáo bị chìm tại chốn, 1 tàu và 1 hát nô bị hư hỏng nhẹ, giàu gã địch bị tiêu diệt. với đồng bộ đội chủ sức, dân quân, xô kích và quần chúng. # địa phương thoả góp phần làm cho nên chiến thắng vang lừng trên sông đống…

Post Comment