Tin tức

Trung tâm tham gia báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tặng biết vùng áp thấp trên bể Đông thoả bạo lên vách áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm tham dự báo Khí tịnh vô Thủy văn Trung ương cho biết xứ xáp thấp trên biển Đông hử mạnh lên vách giáp thấp nhiệt đới. Trong lát đó, bởi ảnh hưởng thứ không khí rét khiến nhiệt độ cạc tỉnh giấc miền Bắc xuống thấp.
 
nhút nhát 1 hiện giờ ngày 31/10, bởi vì trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ra cữ 7,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 kinh độ Đông, liền trên khu vực Tây trai quần đảo Trường sớt. Sức gió bạo nhất ở miền cận tâm sát thấp nhiệt đới bạo vội vàng 6 (40-50km/hiện giờ), choán vội vàng 8.

tham dự báo trong suốt 24 bây giờ tới, trung thành thấp nhiệt đới di chuyển cốt tử theo hướng Tây, mỗi hiện nay dận nổi 15-20km và còn có khả hay là mạnh thêm.

tới 01 hiện giờ ngày 01/11, vì chưng trí tâm sát sao thấp nhiệt đới ở ra dạo 7,8 vĩ độ Bắc; 107,0 kinh độ Đông, cách Côn cù lao ngần 110km trớt đằng Đông trai.

Sức gió bạo nhất ở xứ cận tâm xáp thấp nhiệt đới khoẻ vội vàng 6-7 (40-60km/hiện nay), chiếm vội vàng 9.

bởi vì ảnh hưởng mực giáp thấp nhiệt đới phối hợp đồng chẳng khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo trường học rớt, hải phận từ Bình xuôi đến Cà lẹ (bao gồm các huyện đảo Phú quý báu, Côn cù lao) nhiều mưa rào và nhót kèm cặp khả hay lốc xoáy, vòi rồng; gió Đông Bắc mạnh vội 6-7, giành vội vàng 9, sóng bể cao từ 2,0-3,0m; biển đụng bạo.

vội lùng xui ro thiên vạ vị sát sao thấp nhiệt đới: vội 3.

Cũng theo Trung tâm tham gia báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bữa nay (31/10), không khí rét tiếp hình hưởng đến danh thiếp chỗ khác ở Trung Trung cỗ; sau đó hình hưởng tới các thức giấc ven bể Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng thứ chả khí nóng, gió đông bắc trong suốt đất liền khoẻ gấp 2-3, xứ rìa bể cấp 3-4.

Ở cạc tỉnh Bắc cỗ và Bắc Trung cỗ đêm và sáng trời ơi đất hỡi rét với nhiệt cỡ thấp nhất 16-19 quãng, xứ núi 12-15 quãng, miền núi cao giàu chốn dưới 10 độ; ngày trời ơi đất hỡi nắng cùng nhiệt lớp cao nhất 24-27 cữ.

khu vực Hà Nội, đêm và sáng trời lạnh cùng nhiệt lớp thấp nhất 16-19 kiêng; ngày trời ơi nắng cùng nhiệt cỡ cao nhất 25-27 độ.

Mưa, mưa lớn trên đất liền Trung Bộ, Nam Bộ

bởi vì ảnh hưởng ngữ giò khí lạnh, trường đoản cú nay đến cả đêm 01/11, ở các tỉnh ria biển Trung và trai Trung Bộ tiếp lắm mưa lỡ, mưa to, giàu nơi mưa rất lớn và tản mác giàu dông.

Tổng lượng mưa trưởng đợt phổ thông 50-150mm, riêng các thức giấc Quảng trai, Quảng Ngãi, Bình Định có chỗ trên 200mm.

vày hình hưởng thứ hoàn lưu sát sao thấp nhiệt đới, từ đêm ni (31/10) đến hết ngày 02/11, ở Nam cỗ nhiều mưa nhỡ, mưa lớn, giàu nơi mưa rất lớn và tản mạn lắm dông đồng tổng cây mưa trưởng đợt phổ thông 100-150mm, lắm chỗ trên 200mm.

Trong cơn dông có khả hay xảy vào lốc xoáy, vòi vĩnh rồng và gió tranh bạo vội 7-8.

Dự báo giống tiết cạc khu vực trên cả nước ngày và đêm 31/10:

phía Tây Bắc Bộ thưa mây, ngày nắng, đêm chớ mưa, sáng sớm lắm sương mù và sương móc nhẹ tản mát. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời đất rét. tìm kiếm ẩm từ bỏ 56 – 95%. Nhiệt lùng thấp nhất tự 17 – 20 cữ, giàu chốn dưới 16oC; Nhiệt tìm kiếm cao nhất từ 25 – 28oC.

phía Đông Bắc Bộ vắng mây, ngày nắng, đêm không trung mưa, sáng sớm lắm sương mù và sương nặng tản mát. Gió đông bắc vội 2-3. Sáng và đêm trời ơi rét.

tầm ẩm từ bỏ 50 – 94%. Nhiệt kiêng thấp nhất từ 17 – 20 kiêng kị, miền núi 14-17 độ, miền núi cao lắm chốn dưới 11oC; Nhiệt dạo cao nhất trường đoản cú 24 – 27oC.

Hà Nội mỏng mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. cỡ ẩm từ 50 – 92%. Nhiệt khoảng thấp nhất tự 17 – 20oC; Nhiệt từng cao nhất từ bỏ 25 – 27oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế giàu mây, đằng Bắc lắm mưa vài ba chỗ; phía Nam có mưa lỡ, mưa lớn, nhiều chốn mưa rất lớn và lỏn. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Sáng sớm và đêm trời nóng. khoảng ẩm tự 65 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC; Nhiệt lóng cao nhất trường đoản cú 24 – 27oC.

trớn Nẵng tới bình phẩm Thuận có mây, nhiều mưa lỡ, mưa to, giàu chốn mưa rất lớn và rải rác có lẻn. Gió đông bắc vội vàng 3. trong suốt cơn lỏn lắm khả hoặc xảy vào tố, lốc và gió đoạt mạnh.

cỡ ẩm từ bỏ 70 – 98%. Nhiệt lùng thấp nhất từ 22 – 25oC; Nhiệt tầng cao nhất từ 26 – 29oC.

Tây vốn giàu mây, ngày có mưa rào và chuồn vài chỗ, chiều tối và đêm lắm mưa rào rải rác và có chỗ nhiều lẻn. Gió đông bắc vội 2-3. lóng ẩm từ 58 – 95%. Nhiệt tầng thấp nhất trường đoản cú 17 – 20oC; Nhiệt trên dưới cao nhất tự 26 – 29oC.

trai Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và lỉnh vài ba chốn; chiều tối và đêm nhiều mưa, mưa lỡ, giàu nơi mưa to đến rất lớn và rải rác nhiều nhót. Gió đông bắc vội 2-3.

Trong cơn nhót có khả hay là xảy ra tố, lốc và gió choán mạnh. cỡ ẩm tự 60 – 97%. Nhiệt tìm kiếm thấp nhất tự 22 – 25oC; Nhiệt tìm kiếm cao nhất từ bỏ 29 – 32oC.

 

 

 

theo Tiền Phong

 

Post Comment